På linken under finner du informasjon om hvilke forskrifter, lover og regler som gjelder innenfor byggebransjen.
www.byggforsk.no