Bilder av gammel betongtakstein til glassert tegl
 
 
bytte tak
Det første man må gjøre er å ta av den gamle taksteinen.
 
Vi anbefaler å leie en container som du kaster kun steinen i, dette brukes ofte som fyllmasse og er derfor mye rimeligere å kvitte seg med en blandet avfall.
 
Neste steg er å strippe taket helt for lekter og sløyfer og sørge for at den gamle underlagspappen er fri for spiker og gammelt rusk.
 
Deretter ruller man på ny underlagspapp , på dette bildet legges midlertidlige lekter underveis slik at man har noe gå på oppover på det bratte taket.
 
Det er viktig å bruke sikring under takarbeider, her brukes det stillas.
 
Etter å ha lagt på underlagspapp legger man på sløyfer på hver sperre oppover mot møne og lekter på den innkjøpte steinens lekteavstand anvist i leggeanvisning.
 
Når alle sløyfer og lekter er på plass kommer taksteinen med kranbil og heiser taksteinen opp på taket , det må være minimum 2 stk på plass for å ta imot steinen.
 
Våre kranbiler har kraner som kan heise helt opp til 22 meter ved spesialbestilling og opp til 17 meter normalt.
Enten bruker man pallegaffel slik at man tar av pakker med stein og legger pakkene manuelt på lektene mens kranbilen er der,
eller ved klype som heiser opp hele pakker med ca.72 stein rett på forsterkede lekter.Dette avhenger av hvilken type stein som bestilles.
 
Her har man lagt ut pakkene manuelt i fra oppheiset pall rett på lektene.Viktig å spre pakkene ordendtlig utover slik at selve leggingen blir enklere.
 
Så begynner selve leggingen , man starter leggingen nederst til høyre og legger mot venstre, legg hele raden før du begynner med neste rad.
 
Kapping av stein gjøres enkelt og greit med en vinkelsliper , bruk diamant eller betongkappeskive.
 
Stigetrinn monteres underveis på hver rad som legges og deretter i hverandre.NB:Husk på dette, fort gjort å glemme underveis.
 
 
Feieplatå eller pipeplattform monteres hvis pipen er høy. Mål høyden på pipen så kan vi hjelpe deg med hva du trenger.
 
Snøfangere monteres der det er ferdsel under , slik at snøen ikke faller ned og skader mennesker eller matrielle ting.
 
Taket avsluttes med detaljer som mønestein , og pipe/luftebeslag etc. Her kan du se resultatet i vårt eksempel, et nytt tak som gir din bolig et vern mot vær og vind og ikke minst et vakkert og estetisk utseende.
 

EKSEMPLER PÅ TAKOMLEGGNING FØR OG ETTER I FRA NOR-DEKK`S KUNDER:

Før takskifte (gamle , slitte takplater)
Etter taksifte – Benders Carisma flat grå ubehandlet med blikk og snøfangere i sølvgrå utførelse.
Annen synsvinkel før taksifte.
Annen synsvinkel etter takskifte.